แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome
คู่มือการใช้งานระบบบริหาร สพท. และสถานศึกษา